Blanketter

Här kan du ladda ner de blanketter som behövs olika sammanhang.

Vi andrahandsupplåtelse, inkom till styrelsen med två exemplar av nedan blankett. Efter att styrelsen fattat beslut, skicka in ett av exemplaren till Riksbyggen. Ansökan Andrahandsupplatelse-bostadsratt 20190327

Ansökan om medlemskap

Ansökan-renovering

Autogiroanmälan

Borgensförbindelse

Medlemsfullmakt stämma

Ändringsansökan

Överlåtelsevatal bostadsrätt