Vanliga frågor från mäklare

Här har vi samlat och svarat på några av de vanligaste frågorna som kommer in till styrelsen angående föreningen och dess fastigheter.

Sidan uppdaterades senast augusti 2017.

 1. Parkeringsmöjligheter
  Föreningen har fyra parkeringsplatser och sex garageplatser. Kostnaden för garageplats är 500kr/mån och 300kr/mån för parkeringsplats. Man ställer sig i kö via föreningens hemsida. Mer info
 2. Vad finns det för gemensamma anläggningar?
  • Innergård med bänkar och bord med möjlighet att grilla
  • Två tvättstugor med 4 respektive 2 tvättmaskiner, torktumlare och torkrum (6A samt 10B). Dessa renoverades 2016 respektive 2010.
  • Badrum och toalett i källaren
  • Boendes förråd finns på källarplan under respektive uppgång
  • Två soprum
 3. Vad erbjuds för tillgång till TV- och internetanslutning?
  Föreningen har ett avtal med Bredbandsbolaget (100 Mbit bredband, telefoni och TV), en avgift på 250 kr är obligatorisk för samtliga medlemmar och är inkluderad i avgiften.
 4. Avgift
  I avgiften ingår vatten och värme.
 5. Kommande avgiftshöjningar
  Avgifterna höjdes senast 2015. Vid årsskiftet 2016 och 2017 höjdes ej avgiften, detta beror på föreningens goda ekonomi samt tidigare höjningar.
 6. Vilka renoveringar har genomförts och vilka är planerade för framtiden?
  Några av förenings större renoveringar är:
  • 1972 fasadbeklädnad av gatufasad med gult stavtegel.
  • 1979 ersattes fasad med en plåtfasad och fastigheten genomgick en rejäl upprustning, lägenheter slogs ihop till större, vindarna togs i anspråk och gjordes om till etagelägenheter. Samma år utfördes även stamrörsrenovering och nya eldragningar i samtliga lägenheter.
  • 2000 renoverades en av tvättstugorna.
  • 2006 spolades samtliga V/A-stammar i kök och badrum.
  • 2007 byttes maskiner i den stora tvättstugan.
  • 2008 tvättades fasad, husgrund putsades om och reparerades samt målades och avrinningsplåtar monterades. Under detta år målades dessutom trapphus, balkonger totalrenoverades, gård iordningställdes och nya entrédörrar och nytt passersystem installerades i fastigheten.
  • 2008-2009 energideklarerades fastigheten.
  • 2008-2010 installerades nya spisfläktar i samtliga lägenheter, nya tilluftsventiler med backventil, frånluftsdon med fuktsensor i badrum samt nya fläktar på tak som är tryck- och temperaturstyrda.
  • 2009 byttes infodringar där behov fanns i nedre delen av avloppsstammar och samlingsledningar. Under samma år renoverades dessutom ett av badrummen i en av hyresrätterna, den lilla tvättstugan totalrenoverades och avstängningsventiler samt pump till uppvärmningsystem byttes.
  • 2010 genomfördes en OVK-besiktning av ventilationen.
  • 2011 utfördes kontroll, filmning och spolning av dagvatten- och dräneringsledningar. Under samma år byggdes cykelförvaring på gården och ett mindre skärmtak sattes upp vid ingångarna vid Persgatan 6 och Bielkegatan.
  • 2012 installerades grindar.
  • 2013/2014 filmades stamledningen i hela huset samt några serviser för framtida renovering.
  • 2014 renoverades och isolerades tak samtidigt som fönster byttes till treglasfönster.
  • 2016 renoverades en av två tvättstugor och trappnosarna i många uppgångar byttes ut.
  • Under 2016-2017 så har föreningen undersökt om det finns behov av renovering/underhåll av innergården. Givetvis så genomförs även mindre underhållsåtgärder/renoveringar kontinuerligt.
 7. Innergården
  Föreningen arbetar med att undersöka behovet av renovering samt planerar renovering/underhåll av innergården. En översyn har genomförts under året (2017) och renovering kommer förmodligen att ske under 2018.
 8. Har föreningen någon underhållsfond och hur stora medel avsätts i så fall till denna?
  Enligt föreningens stadgar ”skall årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde”, dvs. ca 380 000 kr årligen.
 9. Underhållsplan
  Under 2016 tog föreningen fram en ny underhållsplan.
 10. Har föreningen friköpt tomten?
  Ja.
 11. Vad gäller för andrahandsuthyrning?
  För att hyra ut i andrahand behöver man fylla i blankett som finns under ”För boende” och därefter skicka in den till styrelsen. Föreningen har rätt att ta ut 10 % av ett prisbasbelopp enligt stadgarna och man har beslutat att ta ut hela detta belopp. I praktiken innebär det i dagsläget (år 2015) att man får betala ca. 4500 kronor för att hyra ut lägenheten i andrahand under ett år, 2250 kronor för ett halvår, etc.
 12. Renovering av lägenhet, vad gäller?
  Svaret på frågan beror på omfattningen av renoveringen, vad som ska renoveras, med mera. Mer info finner du här.
 13. Vad finns det för trivselregler i föreningen?
  Det finns trivselregler uppsatta i trappuppgångarna men också i t.ex. tvättstugorna, du finner mer info här.
 14. Uppvärmning
  Huset värms med fjärrvärme.
 15. Överlåtelseavtal
  Överlåteseavtal skickas direkt till Riksbyggen.
 16. Ansökan om medlemsskap
  Skicka följande uppgifter till Riksbyggen för att göra handläggningen så snabb som möjligt:
 • Aktuella inkomstuppgifter
 • Anställningsförhållanden
 • Hur stor del av köpet som lånefinansieras
 • Ansökan om medlemskap