Vanliga frågor från mäklare

Här har vi samlat och svarat på några av de vanligaste frågorna som kommer in till styrelsen angående föreningen och dess fastigheter.

Sidan uppdaterades senast augusti 2022.

 1. Parkeringsmöjligheter
  Föreningen har fyra parkeringsplatser och sex garageplatser. Kostnaden för garageplats är 1000 kr/mån och 550 kr/mån för parkeringsplats. Man ställer sig i kö via föreningens hemsida. Mer info
 2. Vad finns det för gemensamma anläggningar?
  • Innergård med bänkar och bord med möjlighet att grilla.
  • Två tvättstugor med 4 respektive 2 tvättmaskiner, torktumlare och torkrum (6A samt 10B). Dessa renoverades 2016 respektive 2010.
  • Badrum och toalett i källaren.
  • Boendes förråd finns på källarplan under respektive uppgång.
  • Två soprum.
 3. Vad erbjuds för tillgång till TV- och internetanslutning?
  Föreningen har ett avtal med Telenor (100 Mbit bredband, telefoni och TV), en avgift på 250 kr är obligatorisk för samtliga medlemmar.
 4. Avgift
  I avgiften ingår vatten och värme.
 5. Kommande avgiftshöjningar
  Avgifterna höjs vid årsskiftet 2022/23 med 3%.
  Innan dess höjdes avgifterna senast 2015.
 6. Vilka renoveringar har genomförts och vilka är planerade för framtiden?
  Några av förenings större renoveringar är:
  • 1972 fasadbeklädnad av gatufasad med gult stavtegel.
  • 1979 ersattes fasad med en plåtfasad och fastigheten genomgick en rejäl upprustning, lägenheter slogs ihop till större, vindarna togs i anspråk och gjordes om till etagelägenheter. Samma år utfördes även stamrörsrenovering och nya eldragningar i samtliga lägenheter.
  • 2000 renoverades en av tvättstugorna.
  • 2006 spolades samtliga V/A-stammar i kök och badrum.
  • 2007 byttes maskiner i den stora tvättstugan.
  • 2008 tvättades fasad, husgrund putsades om och reparerades samt målades och avrinningsplåtar monterades. Under detta år målades dessutom trapphus, balkonger totalrenoverades, gård iordningställdes och nya entrédörrar och nytt passersystem installerades i fastigheten.
  • 2008-2009 energideklarerades fastigheten.
  • 2008-2010 installerades nya spisfläktar i samtliga lägenheter, nya tilluftsventiler med backventil, frånluftsdon med fuktsensor i badrum samt nya fläktar på tak som är tryck- och temperaturstyrda.
  • 2009 byttes infodringar där behov fanns i nedre delen av avloppsstammar och samlingsledningar. Under samma år renoverades dessutom ett av badrummen i en av hyresrätterna, den lilla tvättstugan totalrenoverades och avstängningsventiler samt pump till uppvärmningsystem byttes.
  • 2010 genomfördes en OVK-besiktning av ventilationen.
  • 2011 utfördes kontroll, filmning och spolning av dagvatten- och dräneringsledningar. Under samma år byggdes cykelförvaring på gården och ett mindre skärmtak sattes upp vid ingångarna vid Persgatan 6 och Bielkegatan.
  • 2012 installerades grindar.
  • 2013/2014 filmades stamledningen i hela huset samt några serviser för framtida renovering.
  • 2014 renoverades och isolerades tak samtidigt som fönster byttes till treglasfönster.
  • 2016 renoverades en av två tvättstugor och trappnosarna i många uppgångar byttes ut.
  • 2016-2017 undersöktes behov av renovering/underhåll av innergården.
  • 2018-2021 genomfördes obligatorisk ventilationskontroll (OVK).
  • 2019 totalrenovering av innergården.
  • 2020 utfördes Energideklaration, dränering utanför Persgatan 8A-C, tvätt av fasad.
  • 2021 genomfördes randonmätning, VVC-pump utbytt, entrédörrar oljades, källarfönster målades och ett byttes ut. Under samma år renoverades dessutom ett av badrummen i en av hyresrätterna.
  • 2022 tegelfasaden fogades om och sockeln lagades. Fastighetsboxar installerades. Säkerhetsdörrar till alla lägenheter med nytt låssystem installerades. Nytt lås- och passersystem till fastigheten.
  • 2023: stammarna spolades och filmades. Renovering av ett torkrum. Entrédörrar oljades.
  Planerade renoveringar och underhåll:
  • 2024: fortsätta utreda åtgärder efter filmning av stammar. Mäta fukt i fastighetens grund/källare.
 7. Har föreningen någon underhållsfond och hur stora medel avsätts i så fall till denna?
  Enligt föreningens stadgar ”Avsättning till föreningens underhållsfond sker årligen med belopp som för första året anges i ekonomisk plan och därefter i underhållsplan”. Under 2022 avsattes 2 056 000 kr.
 8. Underhållsplan
  Under 2021 tog föreningen fram en ny underhållsplan. Denna UH-plan uppdateras 1 gång per år.
 9. Har föreningen friköpt tomten?
  Ja.
 10. Vad gäller för andrahandsuthyrning?
  För att hyra ut i andrahand behöver man fylla i blankett som finns under ”För boende” och därefter skicka in den till styrelsen. Föreningen har rätt att ta ut 10 % av ett prisbasbelopp enligt stadgarna och man har beslutat att ta ut hela detta belopp.
 11. Renovering av lägenhet, vad gäller?
  Svaret på frågan beror på omfattningen av renoveringen, vad som ska renoveras, med mera. Mer info finner du här.
 12. Vad finns det för trivselregler i föreningen?
  Det finns trivselregler uppsatta i trappuppgångarna men också i t.ex. tvättstugorna, du finner mer info här.
 13. Anordnar föreningen gemensamma städdagar under året?
  Ja, en städdag på hösten och en på våren.
 14. Uppvärmning
  Huset värms med fjärrvärme.
 15. Överlåtelseavtal
  Överlåteseavtal skickas direkt till Riksbyggen.
 16. Ansökan om medlemsskap
  Skicka följande uppgifter till Riksbyggen för att göra handläggningen så snabb som möjligt:
 • Aktuella inkomstuppgifter
 • Anställningsförhållanden
 • Hur stor del av köpet som lånefinansieras
 • Ansökan om medlemskap