Styrelsen

Styrelsen består för närvarande av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter

Maria Jangsten (ordförande)

Linda Duphorn (vice ordförande)

Niklas Fürst (sekreterare)

Björn Mattsson (kassör)

Josefine Karlsson (ledamot)

Sofie Mahlberg (Ledamot)

Janie Segerhammar (Ledamot)

Felicia Åkerblad (Suppleant)

Artem Rodinov (Suppleant)

INTRESSEANMÄLAN

Det är föreningens medlemmar som under den årliga stämman utser styrelsen. Vi välkomnar dock gärna nya medlemmar redan nu!
Valberedningen består av Milorad Ilic.

Gör en intresseanmälan för att delta i styrelsearbete genom att maila helastyrelsen@brflunden28.se. Meddela gärna vad för typ av tidigare erfarenheter du har som kan vara av nytta i styrelsearbetet och vad för arbetsområden du tycker är särskilt intressanta.