Styrelsen

Styrelsen består för närvarande av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter

Janie Segerhammar (Ordförande)

Linda Duphorn (vice ordförande)

Niklas Fürst (sekreterare)

Björn Mattsson (kassör)

Maria Jangsten (Ledamot)

Josefine Karlsson (ledamot)

Sofie Mahlberg (Ledamot)

Felicia Åkerblad (Suppleant)

Artem Rodinov (Suppleant)

INTRESSEANMÄLAN

Det är föreningens medlemmar som under den årliga stämman utser styrelsen. Vi välkomnar dock gärna nya medlemmar redan nu!
Valberedningen består av Milorad Ilic.

Gör en intresseanmälan för att delta i styrelsearbete genom att maila helastyrelsen@brflunden28.se. Meddela gärna vad för typ av tidigare erfarenheter du har som kan vara av nytta för föreningen.