Styrelsen

Styrelsen består för närvarande av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter

Janie Segerhammar (Ordförande)

Linda Duphorn (vice ordförande)

Niklas Fürst (sekreterare)

Erik Holmberg (kassör)

Eddie Muratagic (ledamot)

Simon Ternbom (ledamot)

Josefine Karlsson (ledamot)

Maria Jangsten (Suppleant)

 

INTRESSEANMÄLAN

Det är föreningens medlemmar som under den årliga stämman utser styrelsen. Valberedningen består av Milorad Ilic och Emil Prasnicki

Gör en intresseanmälan för att delta i styrelsearbete genom att maila helastyrelsen@brflunden28.se. Meddela gärna vad för typ av tidigare erfarenheter du har som kan vara av nytta för föreningen.