Protokoll från Årsstämmor

  • Här har vi samlat samtliga protokoll från föreningens årsstämmor. Årets årsstämma ägde rum i juni 2022, protokollet finner du här:
  • Protokoll Årsstämma 2022

Protokoll från tidigare stämmor hittar du nedan: