Ska du renovera?

Som medlem har du givetvis stor frihet i att förändra och förbättra den lägenhet du bor i. Det finns dock vissa saker man bör tänka på innan man påbörjar arbetet. Nedan finner du den information vi tror att du behöver innan du börjar renoveringen.

Godkännande från Styrelsen

Innan du påbörjar renovering av din lägenhet, kontakta styrelsen för att få klartecken. Påbörja alltså inte arbetet förrän du fått godkännande från styrelsen.

För att ansöka om godkännande för renovering, fyll i och lämna in följande blankett till styrelsen : Ansökan-renovering (lämnas brevlådan i uppgång 8A). När renoveringen är klar så ber vi dig återkoppla till styrelsen med en kort summering om vilka ändringar som genomförts (via brevlådan eller styrelsen@brflunden28.se).

Enligt föreningens stadgar så krävs styrelsens godkännande alla typer av renoveringar som är av väsentlig karaktär. Detta för att undvika påtaglig skada eller olägenhet för föreningen och resten av byggnaden.

Med väsentlig karaktär menas alla åtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan men även andra typer av förändringar, till exempel: ändringar som berör värmesystem, avloppssystem, flytt av avlopp, renovering av badrum, slitsarna för ventilation, vatten och avlopp, rivning/devis rivning/flytt av bärande väggar.

För att vara på den säkra sidan så rekommenderar vi att du skickar in en renoveringsansökan vid alla typer av renoveringar –  förutom vid renoveringar som endast berör ytskikt (tex. tapetsering/målning, byte av golv etc).

Vid större typer av renoveringar (till exempel när väggar flyttats/rivits) kan föreningen komma att kalla in Riksbyggen för en slutbesiktning och/eller besiktningar under det att renoveringen pågår för att säkerställa att arbetet är hållbart, säkert och fackmannamässigt utfört. Styrelsen kommer meddela dig om vi anser att det finns behov av detta. Om styrelsen bedömmer att slutbesiktning och/eller besiktningar krävs, så belastar denna kostnad bostadsrättsinnehavaren.

Du finner våra stadgar här.

Kök och Våtutrymmen

Vi uppmanar dig att vara särskilt noggrann vid  ombyggnad i kök och badrum för att förhindra framtida vattenskador.

Kraven på våtrum är idag mycket höga och alla renoveringar ska utföras fackmannamässigt. Anlita behöriga företag och använd godkända tätskiktssytem. Efter avslutat arbete, begär en dokumentation där företaget intygar att arbetet utförts enligt branschens regler (till exempel våtrumsintyg). Skicka kopia på dessa intyg till styrelsen (brevlåda 8A, eller e-post).

Här följer några tips du kan ha i åtanke när du anlitar ett företag. Fråga efter F-skattsedel som visar att företaget är momsregistrerat. Fråga efter certifiering och referenser för att säkerställa att företaget har den kompetens som krävs. En hantverkare bör alltid lämna garantier. Du bör se till att hantverkaren har en ansvarsförsäkring med ett färdigställandeskydd (ansvarsförsäkringen ersätter eventuella skador som hantverkaren orsakar och färdigställandeskyddet träder in om han inte klarar av att fullfölja arbetet, till exempel till följd av sjukdom eller konkurs).

Övrigt att Tänka på vid Renovering:

  • Om du ska byta köksfläkt så ska du byta till en spiskåpa utan motor, denna passar vårt system med centralt utsug.
  • EL- och VVS-arbeten måste utföras av behörig fackman.
  • Innan du borrar/bilar i vägg, tak, golv, tag reda på vilka ledningar och rör som gömmer sig i dem.
  • Du får inte göra ingrepp som påverkar eller skadar utrymmen som tillhör annan medlem eller föreningens gemensamma utrymmen.
  • Vattenanslutna maskiner så som diskmaskin skall ha en lätt åtkomlig avstängningsventil.
  • Vattenanslutna maskiner så som diskmaskin skall ha ett underlägg/tätskikt så att vattenläckage snabbt blir synligt.
  • När du fått godkänt och ska påbörja renovering, informera närmaste grannar (lappar i uppgång). Störande renoveringsmoment bör endast utföras på normala arbetstider eller under dagtid på helger.
  • För allas trivsel, tänk på att städa efter dig i gemensamma utrymmen. Till exempel: sopa bort damm från gipsskivor i trapphusen och sopa bort sågspån från innergården.
  • ABSOLUT INGET byggavfall får slängas i soprummen. Byggavfall måste du ta till en av de Återvinningscentraler som finns i Göteborg.
  • ABSOLUT INGET avfall så som färgrester, spackel etc. får spolas ner i avloppen. Det blir stopp! Exempel där detta har hänt är i den stora tvättstugan samt i den gemensamma toaletten vid 2A.

Stort lycka till med renoveringen!