Parkerings- och Garageplatser

Brf Lunden 28 har fyra stycken parkeringsplatser (550 kr/mån) och sex stycken garageplatser (1000 kr/mån) att tillgå. Garageplatserna är utmed Persgatan och parkeringsplatserna på kortsidan av byggnaden mot Nobelgatan/kyrkogården. Dessa hyrs ut till våra medlemmar i föreningen enligt två separata kölistor: ett för p-platserna och ett för garagen. Vi tillämpar följande regler för kösystemet:

  • Man får stå uppskriven på båda listorna och man får även stå kvar på den andra listan om man får en p-plats/garage.
  • Man får vara uppskriven på listan även om man inte äger en bil, men om tillträde till platsen ska ske måste man kunna uppvisa sitt bilinnehav.
  • Man får endast hyra en p-plats eller garageplats och inte två platser.
  • För att få hyra en p-plats/garage måste man vara skriven på adressen och äga en bil. (Vid speciella skäl kan undantag göras, i stort sett samma regler som för boendeparkeringen)
  • Hyr man ut sin lägenhet i andra hand och man har en p-plats/garage förlorar man sin plats. Man förlorar däremot inte sin plats på kölistan.
  • Styrelsen har rätt att kontrollera att hyresgästen använder sin plats på rätt sätt, alltså inte lånar ut sin plats eller att hyresgästen inte har en bil. Missköts detta förlorar man sin plats.
  • Våra parkeringsplatser och garage är endast till för medlemmarna i föreningen.
  • Om man säljer sin lägenhet och flyttar sägs platsen upp och tillfaller nästa medlem på kölistan. Man kan alltså inte överlåta platsen till nästa lägenhetsinnehavare.

Utöver föreningens tio bilplatser är det möjligt att ställa bilen utmed gatan. Vill man stå där under längre perioder ansöker man om boendeparkeringstillstånd på Trafikkontoret.

PARKERINGSLISTA
För att skriva upp dig på kölistan går det bra att anmäla sig på styrelsen@brflunden28.se