Information för Boende

Här hoppas vi att du som är ny eller gammal medlem finner all information du möjligtvis kan behöva! Till att börja med så ber vi dig läsa vår ‘Boendepärm’ som innehåller en sammanfattning av all information som kan vara av nytta för dig som boende i föreningen. Du finner den här: Boendepärm_2017sep

Nedan finner du allmän/kompletterande information. Om någonting saknas, kika gärna här eller kontakta oss

FASTIGHETSSKÖTARE
Fastighetsskötsel utförs på entreprenad av Fastighetsskötarna Lars-Gunnar och Tony under ordinarie arbetstider 07-16 (måndag – fredag). Kontakta fastighetskötarna för byte av namn på dörr och porttelefon.

Felanmälningar av utrustning i tvättstuga till Tony via telefon 031-19 84 30 eller mail fsk.lgt@gmail.com

Städning av trapphuset sker varannan vecka mellan maj-september och övriga året varje vecka.  Även städning av tvättstugorna kommer ske sista fredagen i månaden.

KONTAKT MED STYRELSEN
Vid allvarliga skador, såsom vattenläckor och dylikt, efter ordinarie arbetstid ska styrelsen kontaktas på 070-781 50 28. Styrelsetelefonen roterar mellan styrelsemedlemmar och ska endast användas vid nödfall, i annat fall hittar du kontaktinformation här.

NYCKLAR, BLIPPAR, ELLER PROBLEM MED LÅS ELLER INBROTT
Föreningen har ingen låssmed kopplad till sig via riksbyggen. Utan det är upp till var och en att i samförstånd med sitt försäkringsbolag kontakta en låssmed.

Behöver du en ny blipp eller nyckel till gemensamma utrymmen så kan du köpa detta på föreningens styrelsemöten. Föreningen tar för detta ut en avgift (50 kr för blipp, 229 kr för nyckel) och mötestiderna finns på hemsidans första sida.

Om du inte har en husmorsnyckel (går till grinden samt ytterdörrarna) så finns de att köpa (229 kr/st). Du beställa 1 eller 2 nycklar igenom att skicka ett email till jonatan.sandin@brflunden28.se. Uppge lägenhetsnummer och personnummer. Du hämtar sedan själv upp nyckeln/nycklarna hos tillverkaren (Nokas låsteknik i Sävedalen http://www.sesamlas.se/butik-2/) och betalar på plats.

SKA DU RENOVERA?
Om du ska renovera din lägenhet krävs godkännande av styrelsen. Du kan läsa mer om detta här.

HEMFÖRSÄKRING
Styrelsen uppmanar alla boende att teckna hemförsäkring.

VATTENLÄCKOR
Kontakta Göteborgs Rörjour för att stänga av vattnet så snart som möjligt. Kontakta därefter Styrelsen på 070-781 50 28.

Därefter kontaktar Styrelsen Polygon för inspektion av fukthalt och omfattning av skadan. Inspektionen avgör hur den fortsatta processen ser ut. Om fukten är begränsad till ett område som bostadrättinnehavaren ansvarar för, så står bostadrättinnehavarens försäkringsbolag för inspektionskostnaden.

Efter inspektionen så tar arbetet med att återställa/renovera vid. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar i de flesta fall för att anlita hantverkare.

Slutligen sker arbetet med att fördela kostnaderna mellan försäkringsbolagen (föreningens samt bostadsrättsinnehavaren). Hur kostnaderna fördelas beror på skadans omfattning, orsak och placering. Styrelsen bistår givetvis detta arbetet och igenom hela processen.

SKADEDJUR I KÄLLAREN
Kontakta Anticimex: 075 – 245 10 00 och uppge föreningens försäkringsnummer (316399, Folksam). Kan vara bra att veta att i kontakten med Anticimex så vill de gärna veta så mycket som möjligt (tex. var råttorna upptäcktes (inomhus/utomhus/adress), om finns det spillning, om de har grävt).

AVGIFTER & HYROR
Föreningen har anlitat Riksbyggen att handlägga föreningens avgifter och hyror. Dessa betalas i förskott och som boende får du tre avier för respektive kvartal på en gång. Har du frågor om ditt boende eller inbetalning av avgiften/hyran når du Riksbyggen dygnet runt på telefonnummer 0771-860 860 eller via deras kontaktformulär.

TVÄTTSTUGOR
Nästan alla har drabbats av att komma till en tvättstuga som inte motsvarat våra förväntningar. En enkel regel är att lämna tvättstuga och maskiner i det skick du önskar finna dem när du själv kommer för att tvätta nästa gång. Här är några enkla regler som ska följas i tvättstugorna:

  • Tänk på rengöring av fack för tvättmedel, ”ludd” i torktumlaren och golv i både tvätt- och torkrum.
  • Om bokad tid inte påbörjats senast en timme efter utsatt starttid har annan medlem rätt att tvätta på den bokade tiden.
  • Bokning med hjälp av papperslappar gäller inte. Om du saknar tvättlås till tvättavlan, kontakta fastighetsskötaren Tony.
  • Bygel-bh får inte tvättas i maskinerna.
  • Tvättiden börjar och slutar enligt tvättavlan, men torktiden börjar en timme senare och slutar en timme efter tvättiden.
  • Du får inte använda torkrummen efter kl 23.00.
  • Tvättiderna består av 3 timmar och gäller alla dagar.

KABEL-TV/BREDBAND
Föreningen har bredband, telefoni och TV levererat från Bredbandsbolaget. Denna avgift (250 kr/mån) är obligatorisk att betala för bostadsrättsinnehavare och ingår i avgiften. Obs! När du är nyinflyttad kontakta Bredbandsbolaget och registrera dig som kund.

KÄLLARUTRYMMEN
Får ej användas som avställningsplats för gamla uttjänta möbler och annat bråte. Bortforsling av sådant står man själv för. Förvaring sker i lägenhetshavarens förråd. Blir föreningen tvungen att stå för tömning av källarutrymmen kommer det således resultera i höjda avgifter/hyror.

SOPRUM
I soprummen finns flera olika kärl där avfallet sorteras enligt för kärlen angivna innehåll. Grovsopor får ej slängas i soprummen. Om detta ändå sker tvingas föreningen betala extra till IL Recycling, vilket kommer att resultera i höjda avgifter/hyror.

Under städdagarna en gång per halvår, ges alla, i mån av plats, möjligheten att slänga sina grovsopor i en container. Har du grovsopor eller skrymmande föremål som du vill bli av med så hittar du närmaste återvinningscentral eller återvinningsplats via Renova. Har du kläder eller möbler som du vill skänka kan du kontakta Myrorna. Du kan även lämna dina saker till Återbruket som finns på flera av stadens återvinningsstationer.

FARLIGT AVFALL
Föreningen har även ett rum där man kan slänga farligt avfall, så som elektronik, målarfärg eller andra kemikalier. Rummet ligger intill torkrum 2 vid stora tvättstugan och låses upp med kod 2244. Tänk på att låsa dörren efter dig genom att trycka på låsknappen vid siffrorna.