Gårdsrenovering 2018 – uppdatering!

Vi är i full gång med det förberedande arbetet inför gårdsrenoveringen vilken vi hoppas kommer igång inom det kommande halvåret. Vi kommer givetvis förse er med mer information om tidsramar etc. när arbetet är planlagt.

Under tiden så hittar du här de senaste ritningarna som vi arbetar utifrån idag. En ritning med odlingslådor och ett alternativ utan odlingslådor. Samt en ritning i färg (utan odlingslådor).

Allt gott,

Styrelsen

180104_brf_lunden

L-16-1-01_al1

L-16-1-01_alt2

Gårdsrenovering 2018

Hej!

Som tidigare informerat så planerar vi att renovera innergården och vi hoppas kunna dra igång detta projekt under kvartal ett 2018. Då detta är ett stort projekt som involverar många olika leverantörer så kommer vi att anlita en bygg-projektledare som driver projektet och samordnar alla underleverantörer. Vi kommer givetvis att hålla er uppdaterade om tidsramar etc. när vi närmar oss.

Detta projekt initierades då det visade sig att muren på innergården kräver avsevärd förstärkning och renovering för att anses säker/hållbar. Då det arbetet kräver en hel del renovering så kommer vi i samband med detta även genomföra en renovering av resterande del av gården.

Styrelsen har konsulterat en arkitekt som tagit fram en ritning med syfte att maximera innergårdsytan och skapa nya ytor att använda och umgås på. Vi har fokuserat på funktion (t.ex. cykelställ), det visuella/natur (mer grönt och blommor) och samvaro (fler platser för bord/bänkar etc).

Vi vill givetvis att ni som bor här ska kunna vara med och påverka, Vi ber er därför att kika på ritningen nedan och återkoppla om ni har idéer/förslag/tycker något saknas etc. Återkoppla till Kia: kia.bergqvist@brflunden28.se senast 8 December. Notera att vi inte kan garantera implementering av alla inkommande förslag, men vi kommer givetvis att göra vårt bästa för att tillgodose alla behov/önskningar i den mån det är möjligt.

Notera att de blommor och buskar som presenteras på sidan två i ritningen endast är preliminära förslag, det är framförallt ritningen i sig vi vill ha input på.

Ladda ner ritningen här: denna ritning är borttagen då det finns mer aktuella ritningar i ett senare inlägg.
Så här kommer cykelställen att se ut (det kommer att finnas möjlighet att parkera 50 cyklar totalt): Cykelställ
Så här kan bänkarna komma att se ut, endast exempel: Exempel bänkar

🙂

Nyhetsbrev 2017-10

Hej!

Du som har cykel:
Alla de cyklar som efter 2 veckor hade kvar de röda lapparna har nu flyttats från sina platser på innergården och i källaren och ställts ihop utanför 8A och 8B. De kommer att stå där under en period innan vi fraktar bort dem. Om du vet med dig att du inte tagit bort markeringen och vill behålla din cykel, ta bort markeringen och flytta cykeln.

Råttor i källarförråden:
Vi ber alla boenden att meddela styrelsen om ni har en brunn i ert förråd, samt att ställa något som väger minst 2 kg på brunnslocket. Det har visat sig att detta är ett av sätten som råttor kan ta sig in i källaren och det är upp till alla oss boende alla att se till att alla brunnar är blockerade.

Om du ser råttor i ditt förråd/källaren kontakta Anticimex och uppge föreningens försäkringsnummer (316399, Folksam). I kontakten med Anticimex så vill de gärna veta så mycket som möjligt om omfattning (om råttorna upptäcktes inomhus/utomhus/adress, om finns det spillning, om de har grävt etc.). Ett generellt tips är att ha så lite som möjligt direkt på golvet i förråden.

Städdag:
Istället för att ha en gemensam städdag så kommer vi även denna gång att köpa in städningen, detta pga. av dålig uppslutning under tidigare städdagar. Vi planerar att återgå till de gemensamma städdagarna igen i vår, kanske i kombination med korvgrillning J

Om du inte inkommit med din mailadress gör gärna så till josefine.pernes@brflunden28.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Information till boende 2017-09

Hej!

Som vi skrev i nyhetsbrevet, uppsatt i varje trappuppgång, i början på sommaren så är ett av våra projekt inför hösten 2017/våren 2018 att fräscha upp vår innegård. Första steget i det är att rensa bort de cyklar som inte längre används. Vi kommer under v. 37–38 att markera upp alla cyklar med en lapp/tagg. Håll uppsikt över din/dina cyklar och ta bort lappen/taggen för att visa att din cykel används. De cyklar vars markeringar sitter kvar i slutet av september kommer att fraktas bort.

Vi vill även passa på att meddela att vi fått rapporter om råttor i källaren. Om du ser råttor i ditt förråd/källaren kontakta Anticimex och uppge föreningens försäkringsnummer (316399, Folksam). I kontakten med Anticimex så vill de gärna veta så mycket som möjligt om omfattning (om råttorna upptäcktes inomhus/utomhus/adress, om finns det spillning, om de har grävt etc.). Ett generellt tips är att ha så lite som möjligt direkt på golvet i förråden.

Om du inte inkommit med din mailadress till styrelsen, gör gärna så till josefine.pernes@brflunden28.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Nyhetsbrev 2017-06

En omfattande rensning av möbler, cyklar, lådor m.m. har nyligen genomförts i våra källargångar. Arbetet med att hålla rent i källaren tar både tid och pengar från styrelsen och föreningen. Om ni har saker som skall slängas så är det upp till varje bostadsrättsinnehavare att frakta detta till någon av Göteborgs kommuns återvinningsstationer (där det dessutom är gratis att slänga). Att ställa saker i gångarna innebär även en säkerhetsrisk då utrymmen och gångar blockeras.

Ett projekt inför hösten 2017/våren 2018 är att fräscha upp vår innegård. Första steget i det projektet är att rensa bort alla cyklar som inte används. Vi kommer därför, någon gång under sensommaren, att markera upp alla cyklar med en lapp/tagg. Håll uppsikt över din/dina cyklar och ta bort lappen/taggen för att visa att din cykel används. De cyklar vars markeringar sitter kvar i mitten av september, kommer att fraktas bort.

Rökning är självklart tillåtet på innergården men för att vi alla ska tycka att det är trevligt att sitta ute så är det tacksamt om de som röker tömmer/slänger fulla burkar/flaskor med fimpar. Det är också uppskatta om man inte står och röker precis under fönstren.

Om du inte inkommit med din mailadress till styrelsen, gör gärna så till josefine.pernes@brflunden28.se

Trevlig sommar! J

/Styrelsen

 

Bredbandsbolaget

Styrelsen omförhandlade under våren avtalet med Bredbandsbolaget för att generera ett förmånligare avtal för föreningen. Som en följd av detta så kommer vissa hushåll att få en ny box. Detta sker automatiskt av Bredbandsbolaget som skickar ut nya boxar till de hushåll som har boxar av äldre modell. Hushållet får boxen hemskickad tillsammans med instruktioner om hur den nya boxen kopplas in samt vad man ska göra med den gamla boxen. I samband med detta får man ett brev som nämner uppsägning av avtal, detta syftar alltså på omförhandlingen av avtalet (dvs. du behöver inte teckna ett nytt avtal). Får man ingen ny box hemskickad så betyder det att den existerande boxen kan fortsätta användas och att den har den mest uppdaterade funktionaliteten.

Mvh,

Styrelsen

Strömavbrott 15/5

Strömavbrott från och med ca 19.00 den 15/5 i delar av huset. Göteborgs Energi är på plats för att felsöka och förhoppningsvis är strömmen igång under kvällen!

Vi har ställt upp alla dörrar då blipparna inte fungerar när elen är nere. För boende som har husmorsnyckel (den lite större nyckeln) så går det att låsa upp ytterdörrarna.

Håll koll på kyl och frys!

/Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Datum:          2017-05-10

Tidpunkt:      Klockan 18:30

Plats:            Gården, Persgatan

Styrelsen har ett stort behov av nya ledamöter vilka behöver väljas in vid stämman. Om du är intresserad av att gå med i styrelsen, hör av dig på nedan email. Efter stämman följer en frågestund. Årsredovisningen för 2016 finns tillgänglig på hemsidan (brflunden28.se) under fliken ’Om föreningen’.

Motioner insändes till josefine.pernes@brflunden28.se senast den 7 maj.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Styrelsen berättar om några av årets projekt: innergården & den nya underhållsplanen
 18. Motioner från medlemmar
 19. Avslutande

Nyhetsbrev 2017-03

 • Obs! Avgiften för bostadsrättsägare kommer inte att höjas under 2017. Den höjning som nämns på avgiftsavierna gäller endast hyresgästerna. Vi ber om ursäkt för detta feltryck!
 • Riksbyggen byter bankgiro och affärssystem under 2017, alla boenden kommer att få betalningsavier med ny bankinformation. Under en period så kommer alla avier att skickas ut månadsvis, de kommer sedan att återgå till tidigare utskicksinställningar (dvs. om du har angett att du vill ha avier kvartalsvis så kommer detta komma igång igen senare i vår).
 • Styrelsen har ett stort behov av nya medlemmar till styrelsen – om du är intresserad kom förbi på nästa styrelsemöte och meddela ditt intresse. Styrelsen möts den andra måndagen i månaden i källarlokalen i uppgång 8A, kl.18.30.
 • Årsstämman kommer att äga rum den 10 maj, kl. 18.30 på innergården. Mer information om detta under april.

Väl mött!

/Styrelsen

Nyhetsbrev 2016-09

Vi hoppas att ni har haft en fin sommar!

Hemsida:

Glöm inte att föreningen har en hemsida där vi försöker att svara på de vanligaste frågorna. Kika gärna på hemsidan innan du kontaktar styrelsen med din fråga. Om du tycker att någon information saknas, hör gärna av dig. www.brflunden28.se

Emailregister:

För er som ännu ej inkommit med er email-adress och förrådsnummer, skicka gärna in detta via mail tillsammans med ert lägenhetsnummer till josefine.pernes@brflunden28.se

Ny ledamot sökes:

Vi söker medlemmar till styrelsen – gärna någon med kunskaper om VVS/rör. Om du är intresserad, gå in på hemsidan och anmäl dig eller kom förbi på nästa styrelsemöte (mötestider finns på hemsidan).

Vid vattenläcka:

Vid vattenläcka så ska boenden kontakta Göteborgs Rörjour och se till att vattnet stängs av. Ni når dem på: 031-50 01 20. Kontakta därefter styrelsen.

OBS! Fastighetsservice har nytt telefonnummer, ni når dem nu på:
031-19 84 30

/Styrelsen