Bredbandsbolaget

Styrelsen omförhandlade under våren avtalet med Bredbandsbolaget för att generera ett förmånligare avtal för föreningen. Som en följd av detta så kommer vissa hushåll att få en ny box. Detta sker automatiskt av Bredbandsbolaget som skickar ut nya boxar till de hushåll som har boxar av äldre modell. Hushållet får boxen hemskickad tillsammans med instruktioner om hur den nya boxen kopplas in samt vad man ska göra med den gamla boxen. I samband med detta får man ett brev som nämner uppsägning av avtal, detta syftar alltså på omförhandlingen av avtalet (dvs. du behöver inte teckna ett nytt avtal). Får man ingen ny box hemskickad så betyder det att den existerande boxen kan fortsätta användas och att den har den mest uppdaterade funktionaliteten.

Mvh,

Styrelsen

Strömavbrott 15/5

Strömavbrott från och med ca 19.00 den 15/5 i delar av huset. Göteborgs Energi är på plats för att felsöka och förhoppningsvis är strömmen igång under kvällen!

Vi har ställt upp alla dörrar då blipparna inte fungerar när elen är nere. För boende som har husmorsnyckel (den lite större nyckeln) så går det att låsa upp ytterdörrarna.

Håll koll på kyl och frys!

/Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Datum:          2017-05-10

Tidpunkt:      Klockan 18:30

Plats:            Gården, Persgatan

Styrelsen har ett stort behov av nya ledamöter vilka behöver väljas in vid stämman. Om du är intresserad av att gå med i styrelsen, hör av dig på nedan email. Efter stämman följer en frågestund. Årsredovisningen för 2016 finns tillgänglig på hemsidan (brflunden28.se) under fliken ’Om föreningen’.

Motioner insändes till josefine.pernes@brflunden28.se senast den 7 maj.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Styrelsen berättar om några av årets projekt: innergården & den nya underhållsplanen
 18. Motioner från medlemmar
 19. Avslutande

Nyhetsbrev 2017-03

 • Obs! Avgiften för bostadsrättsägare kommer inte att höjas under 2017. Den höjning som nämns på avgiftsavierna gäller endast hyresgästerna. Vi ber om ursäkt för detta feltryck!
 • Riksbyggen byter bankgiro och affärssystem under 2017, alla boenden kommer att få betalningsavier med ny bankinformation. Under en period så kommer alla avier att skickas ut månadsvis, de kommer sedan att återgå till tidigare utskicksinställningar (dvs. om du har angett att du vill ha avier kvartalsvis så kommer detta komma igång igen senare i vår).
 • Styrelsen har ett stort behov av nya medlemmar till styrelsen – om du är intresserad kom förbi på nästa styrelsemöte och meddela ditt intresse. Styrelsen möts den andra måndagen i månaden i källarlokalen i uppgång 8A, kl.18.30.
 • Årsstämman kommer att äga rum den 10 maj, kl. 18.30 på innergården. Mer information om detta under april.

Väl mött!

/Styrelsen

Nyhetsbrev 2016-09

Vi hoppas att ni har haft en fin sommar!

Hemsida:

Glöm inte att föreningen har en hemsida där vi försöker att svara på de vanligaste frågorna. Kika gärna på hemsidan innan du kontaktar styrelsen med din fråga. Om du tycker att någon information saknas, hör gärna av dig. www.brflunden28.se

Emailregister:

För er som ännu ej inkommit med er email-adress och förrådsnummer, skicka gärna in detta via mail tillsammans med ert lägenhetsnummer till josefine.pernes@brflunden28.se

Ny ledamot sökes:

Vi söker medlemmar till styrelsen – gärna någon med kunskaper om VVS/rör. Om du är intresserad, gå in på hemsidan och anmäl dig eller kom förbi på nästa styrelsemöte (mötestider finns på hemsidan).

Vid vattenläcka:

Vid vattenläcka så ska boenden kontakta Göteborgs Rörjour och se till att vattnet stängs av. Ni når dem på: 031-50 01 20. Kontakta därefter styrelsen.

OBS! Fastighetsservice har nytt telefonnummer, ni når dem nu på:
031-19 84 30

/Styrelsen

Uppdaterad kontaktinformation!

 • För allmänna frågor:
  • Föreningens hemsida: www.brflunden28.se
  • Email till ledamot (adresser finns på hemsidan)
  • Styrelsens telefon: 070-781 50 28
 • Nycklar och lås:
  • Föreningen har ingen låssmed utan det är upp till boende att i samförstånd med sitt försäkringbolag att kontakta en låssmed.
  • Om du behöver ny nyckelbricka/blipp: besök ett styrelsemöte (mötestider finns på hemsidan)
  • Om du behöver husmorsnyckel: josefine.pernes@brflunden28.se
 • Vid vattenläcka:
  • För att stänga av vattnet kontakta Göteborgs Rörjour:
   031-50 01 20
  • Kontakta därefter styrelsen via styrelsetelefonen
 • Vid skadedjur i lägenhet eller förråd:
  •  Anticimex: 075 – 245 10 00

Årsstämma & städdag 28/5

Styrelsen kommer inom kort att utkomma med kallelse till årsstämman som i år äger rum:

Datum: 2015-05-28
Tidpunkt: 12:00
Plats: Gården, Persgatan

Styrelsen har ett behov av fler ledamöter och suppleanter vilka behöver väljas in vid stämman. Efter stämman följer en frågestund. Årsredovisning kommer inom kort att finnas tillgänglig här på hemsidan, ett antal exemplar kommer även att finnas tillgängliga i tvättstugorna.

Samma dag som stämman är det gemensam städdag med start klockan 09.00 inne på gården. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta!

/Styrelsen

Husmorsnycklar!

Om du inte innehar en husmorsnyckel – de går till grinden samt ytterdörrarna – så finns de nu att köpa.

Du kan beställa 1 eller 2 nycklar igenom att besöka ett styrelsemöte (mötestider finns här). Du hämtar sedan själv upp nyckeln/nycklarna hos tillverkaren (Västkustens låsteknik) och betalar på plats.

Om du vill köpa nyckelbrickor så kan du göra även det på styrelsemötena.

/Styrelsen

Vi behöver din e-postadress!

Under de senaste dagarna har alla boende fått en lapp i sin brevlåda med en uppmaning att inkomma med e-postadress. Detta för att vi i styrelsen ska kunna effektivisera vårt arbete, vi kommer framöver att kommunicera med dig och övriga boende via e-post. Vi vill därför gärna att du via email inkommer med följande:

-       Namn på alla boende i hushållet

-       Lägenhetsnummer

-       E-postadress till en eller flera boende

-       Förrådsnummer (i samband med detta så passar vi på att göra en förrådsinventering).

Skicka ovan information till josefine.pernes@brflunden28.se, gärna innan den 15/3.

/ Styrelsen

Nyhetsbrev 2015-09

Höstuppfräschning av innergården
Nu är det äntligen dags för ett nytt ypperligt tillfälle att bekanta sig med grannar och styrelsen i föreningen. Söndag 11 oktober med start klockan 10.00 träffas vi på innergården för att gemensamt fräscha upp vår innergård, vår källare och övriga gemensamma utrymmen. När vi är klara med uppfräschningen träffas de som vill på innergården för att tillsammans ta en välförtjänt fika.
I samband med fikat finns det möjlighet att ställa frågor till styrelsemedlemmarna för att bli mer insatt i vad som händer i föreningen.
Image

Välkomstinformation till nyinflyttade
Styrelsen håller på och tar fram en informationsbroschyr till nyinflyttade där allt från information om tvättstugorna till historik om huset finns att läsa. När denna broschyr inom kort är klar kommer den att läggas upp på vår hemsida. Även om du inte är nyinflyttad kan du ha nytta av informationen och vi rekommenderar därför att du laddar ner pdf-versionen och tar en titt.

Uppsägning av avtal
Styrelsen har sagt upp föreningens förvaltningsavtal (går ut vid årsskiftet) samt avtal om bredband/telefoni/TV (går ut maj 2017) och kommer därför konkurrensutsätta dessa tjänster.

Problem med belysning
Det är problem med belysningen på vår innergård och arbetet pågår för att få den att fungera igen.