Byte av portkod

Hej alla medlemmar!

Den 31:e januari 2021 kommer vi att byta portkod för grindarna.

Enligt tidigare beslut så sker bytet av portkod 2 ggr/år och den nya koden kommuniceras som vanligt ut via ”Mitt Riksbyggen” (https://mitt.riksbyggen.se/), inloggningen sker med hjälp av Bank ID.

God Jul och Gott Nytt År!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Viktig information – Dränering – Etapp 1

Hej alla medlemmar,

Från och med vecka 45 (2020-11-02) börjar arbetet med dräneringen, arbetstiderna kommer att vara från 07:00 till 17:00 måndag – fredag.
Under dessa klockslag kommer vissa parkeringar på Persgatan inte kunna användas. Bilarna kommer att bärgas bort om dom står innanför TA-planen dvs innanför varningsskyltarna under dessa klockslag. 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Styrelsetelefonen

Styrelsetelefonen med telefonnummer: 070-781 50 28 är för närvarande ur funktion.

Vi kommer att lägga upp information här så fort problemet är åtgärdat.

Mvh
Styrelsen

Nyheter & Årsstämma – Juni 2020

Hej alla,
 
Här kommer lite info från styrelsen, förslag på nya stadgar samt kallelse till årsstämman.
 
 
 
 
Vi ses på gården måndagen den 8 juni 2020 kl.18.00!
 
 
//Styrelsen

Byte av portkod

Hej alla medlemmar!

Den 15:e januari 2020 kommer vi att byta portkod för grindarna.

Bytet av portkod kommer att ske 2 ggr/år och det kommer att kommuniceras ut via ”Mitt Riksbyggen” (https://mitt.riksbyggen.se/), inloggningen sker med hjälp av Bank ID.

God Jul och Gott Nytt År!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Planteringar Innergården 2020

Hej alla,

Vi har fått in ett förslag/koncept gällande planteringar på innergården inför nästa år och vill därmed dela med oss av detta till alla medlemmar för att samla in eventuella synpunkter.

Nedan följer två bilder som visualiserar konceptet.

Om ni har några frågor, funderingar eller synpunkter så är ni mer än välkomna att höra av er till oss via helastyrelsen@brflunden28.se.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Planteringar - Innergården - Skiss Planteringar - Innergården

Gårdsrenoveringen och OVK

Hej alla,

Här kommer lite info från styrelsen.

GÅRDSRENOVERING

Arbetet med renoveringen av gården fortskrider vecka 33.

OVK

Arbetet med OVK kommer att påbörjas vecka 35.

STYRELSEMÖTE

Kommande styrelsemöte har flyttats till måndag vecka 34.

Hoppas ni haft en trevlig sommar!

//Styrelsen

Nyheter Maj 2019

Hej alla,
Här kommer lite info från styrelsen.
GÅRDSRENOVERING
Arbetet med renoveringen av gården fortskrider enligt plan. Vår entreprenör, LJ Mark, har åtgärdat de små avvikelserna, dagvattenrör under mark och brunnar, som uppstått. Allt ligger i nuläget inom budget och om inget oförutsett sker beräknas jobbet, etapp 1, vara klart före semestrarna.
Vi har även pratat med LJ Mark om en etapp 2 som är att fortsätta renovera/fräscha upp gården från den långa muren utmed Persgatan 2A-4B bort till terrassen vid Nobelgatan. Detta arbetet önskar vi i så fall starta direkt efter semestern.
PASSERSYSTEMET
Som flera säkert märkt har vi fått problem med vårt passersystem. Tyvärr har databasen uteslutit vissa serienummer på blipparna. Detta innebär att vi måste skaffa ny dator och Assemblin behöver komma hit och installera om systemet. Vi jobbar med en så snabb lösning som möjligt. Er husmorsnyckel släpper in er genom ytterdörrarna. Avseende beställning av husmorsnycklar, se information på hemsidan.
AVSTÄNGNING VATTEN
Vi påminner också om avstängning av vattnet 12-13 juni, kl. 08.00-16.00
Trevlig sommar!
//Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Datum:         2018-06-02

Tidpunkt:      Klockan 12:00

Plats:            Gården, Persgatan

Årsredovisning för 2017 finns tillgänglig på hemsidan (fliken ’Om föreningen’), samt vid stora tvättstugan.

Motioner insändes till josefine.pernes@brflunden28.se senast den 25 maj.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår. Förslag från valberedningen.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Styrelsen berättar om projekt innergården
 18. Motioner från medlemmar
 19. Avslutande

Vi ses där!