Nyheter & Årsstämma – Juni 2020

Hej alla,
 
Här kommer lite info från styrelsen, förslag på nya stadgar samt kallelse till årsstämman.
 
 
 
 
Vi ses på gården måndagen den 8 juni 2020 kl.18.00!
 
 
//Styrelsen

Byte av portkod

Hej alla medlemmar!

Den 15:e januari 2020 kommer vi att byta portkod för grindarna.

Bytet av portkod kommer att ske 2 ggr/år och det kommer att kommuniceras ut via ”Mitt Riksbyggen” (https://mitt.riksbyggen.se/), inloggningen sker med hjälp av Bank ID.

God Jul och Gott Nytt År!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Planteringar Innergården 2020

Hej alla,

Vi har fått in ett förslag/koncept gällande planteringar på innergården inför nästa år och vill därmed dela med oss av detta till alla medlemmar för att samla in eventuella synpunkter.

Nedan följer två bilder som visualiserar konceptet.

Om ni har några frågor, funderingar eller synpunkter så är ni mer än välkomna att höra av er till oss via helastyrelsen@brflunden28.se.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Planteringar - Innergården - Skiss Planteringar - Innergården

Gårdsrenoveringen och OVK

Hej alla,

Här kommer lite info från styrelsen.

GÅRDSRENOVERING

Arbetet med renoveringen av gården fortskrider vecka 33.

OVK

Arbetet med OVK kommer att påbörjas vecka 35.

STYRELSEMÖTE

Kommande styrelsemöte har flyttats till måndag vecka 34.

Hoppas ni haft en trevlig sommar!

//Styrelsen

Nyheter Maj 2019

Hej alla,
Här kommer lite info från styrelsen.
GÅRDSRENOVERING
Arbetet med renoveringen av gården fortskrider enligt plan. Vår entreprenör, LJ Mark, har åtgärdat de små avvikelserna, dagvattenrör under mark och brunnar, som uppstått. Allt ligger i nuläget inom budget och om inget oförutsett sker beräknas jobbet, etapp 1, vara klart före semestrarna.
Vi har även pratat med LJ Mark om en etapp 2 som är att fortsätta renovera/fräscha upp gården från den långa muren utmed Persgatan 2A-4B bort till terrassen vid Nobelgatan. Detta arbetet önskar vi i så fall starta direkt efter semestern.
PASSERSYSTEMET
Som flera säkert märkt har vi fått problem med vårt passersystem. Tyvärr har databasen uteslutit vissa serienummer på blipparna. Detta innebär att vi måste skaffa ny dator och Assemblin behöver komma hit och installera om systemet. Vi jobbar med en så snabb lösning som möjligt. Er husmorsnyckel släpper in er genom ytterdörrarna. Avseende beställning av husmorsnycklar, se information på hemsidan.
AVSTÄNGNING VATTEN
Vi påminner också om avstängning av vattnet 12-13 juni, kl. 08.00-16.00
Trevlig sommar!
//Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Datum:         2018-06-02

Tidpunkt:      Klockan 12:00

Plats:            Gården, Persgatan

Årsredovisning för 2017 finns tillgänglig på hemsidan (fliken ’Om föreningen’), samt vid stora tvättstugan.

Motioner insändes till josefine.pernes@brflunden28.se senast den 25 maj.

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår. Förslag från valberedningen.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Styrelsen berättar om projekt innergården
 18. Motioner från medlemmar
 19. Avslutande

Vi ses där!

 

Gårdsrenovering 2018 – uppdatering!

Vi är i full gång med det förberedande arbetet inför gårdsrenoveringen vilken vi hoppas kommer igång inom det kommande halvåret. Vi kommer givetvis förse er med mer information om tidsramar etc. när arbetet är planlagt.

Under tiden så hittar du här de senaste ritningarna som vi arbetar utifrån idag. En ritning med odlingslådor och ett alternativ utan odlingslådor. Samt en ritning i färg (utan odlingslådor).

Allt gott,

Styrelsen

180104_brf_lunden

L-16-1-01_al1

L-16-1-01_alt2

Gårdsrenovering 2018

Hej!

Som tidigare informerat så planerar vi att renovera innergården och vi hoppas kunna dra igång detta projekt under kvartal ett 2018. Då detta är ett stort projekt som involverar många olika leverantörer så kommer vi att anlita en bygg-projektledare som driver projektet och samordnar alla underleverantörer. Vi kommer givetvis att hålla er uppdaterade om tidsramar etc. när vi närmar oss.

Detta projekt initierades då det visade sig att muren på innergården kräver avsevärd förstärkning och renovering för att anses säker/hållbar. Då det arbetet kräver en hel del renovering så kommer vi i samband med detta även genomföra en renovering av resterande del av gården.

Styrelsen har konsulterat en arkitekt som tagit fram en ritning med syfte att maximera innergårdsytan och skapa nya ytor att använda och umgås på. Vi har fokuserat på funktion (t.ex. cykelställ), det visuella/natur (mer grönt och blommor) och samvaro (fler platser för bord/bänkar etc).

Vi vill givetvis att ni som bor här ska kunna vara med och påverka, Vi ber er därför att kika på ritningen nedan och återkoppla om ni har idéer/förslag/tycker något saknas etc. Återkoppla till Kia: kia.bergqvist@brflunden28.se senast 8 December. Notera att vi inte kan garantera implementering av alla inkommande förslag, men vi kommer givetvis att göra vårt bästa för att tillgodose alla behov/önskningar i den mån det är möjligt.

Notera att de blommor och buskar som presenteras på sidan två i ritningen endast är preliminära förslag, det är framförallt ritningen i sig vi vill ha input på.

Ladda ner ritningen här: denna ritning är borttagen då det finns mer aktuella ritningar i ett senare inlägg.
Så här kommer cykelställen att se ut (det kommer att finnas möjlighet att parkera 50 cyklar totalt): Cykelställ
Så här kan bänkarna komma att se ut, endast exempel: Exempel bänkar

🙂

Nyhetsbrev 2017-10

Hej!

Du som har cykel:
Alla de cyklar som efter 2 veckor hade kvar de röda lapparna har nu flyttats från sina platser på innergården och i källaren och ställts ihop utanför 8A och 8B. De kommer att stå där under en period innan vi fraktar bort dem. Om du vet med dig att du inte tagit bort markeringen och vill behålla din cykel, ta bort markeringen och flytta cykeln.

Råttor i källarförråden:
Vi ber alla boenden att meddela styrelsen om ni har en brunn i ert förråd, samt att ställa något som väger minst 2 kg på brunnslocket. Det har visat sig att detta är ett av sätten som råttor kan ta sig in i källaren och det är upp till alla oss boende alla att se till att alla brunnar är blockerade.

Om du ser råttor i ditt förråd/källaren kontakta Anticimex och uppge föreningens försäkringsnummer (316399, Folksam). I kontakten med Anticimex så vill de gärna veta så mycket som möjligt om omfattning (om råttorna upptäcktes inomhus/utomhus/adress, om finns det spillning, om de har grävt etc.). Ett generellt tips är att ha så lite som möjligt direkt på golvet i förråden.

Städdag:
Istället för att ha en gemensam städdag så kommer vi även denna gång att köpa in städningen, detta pga. av dålig uppslutning under tidigare städdagar. Vi planerar att återgå till de gemensamma städdagarna igen i vår, kanske i kombination med korvgrillning J

Om du inte inkommit med din mailadress gör gärna så till josefine.pernes@brflunden28.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Information till boende 2017-09

Hej!

Som vi skrev i nyhetsbrevet, uppsatt i varje trappuppgång, i början på sommaren så är ett av våra projekt inför hösten 2017/våren 2018 att fräscha upp vår innegård. Första steget i det är att rensa bort de cyklar som inte längre används. Vi kommer under v. 37–38 att markera upp alla cyklar med en lapp/tagg. Håll uppsikt över din/dina cyklar och ta bort lappen/taggen för att visa att din cykel används. De cyklar vars markeringar sitter kvar i slutet av september kommer att fraktas bort.

Vi vill även passa på att meddela att vi fått rapporter om råttor i källaren. Om du ser råttor i ditt förråd/källaren kontakta Anticimex och uppge föreningens försäkringsnummer (316399, Folksam). I kontakten med Anticimex så vill de gärna veta så mycket som möjligt om omfattning (om råttorna upptäcktes inomhus/utomhus/adress, om finns det spillning, om de har grävt etc.). Ett generellt tips är att ha så lite som möjligt direkt på golvet i förråden.

Om du inte inkommit med din mailadress till styrelsen, gör gärna så till josefine.pernes@brflunden28.se

Med vänliga hälsningar

Styrelsen