Gårdsrenovering 2018 – uppdatering!

Vi är i full gång med det förberedande arbetet inför gårdsrenoveringen vilken vi hoppas kommer igång inom det kommande halvåret. Vi kommer givetvis förse er med mer information om tidsramar etc. när arbetet är planlagt.

Under tiden så hittar du här de senaste ritningarna som vi arbetar utifrån idag. En ritning med odlingslådor och ett alternativ utan odlingslådor. Samt en ritning i färg (utan odlingslådor).

Allt gott,

Styrelsen

180104_brf_lunden

L-16-1-01_al1

L-16-1-01_alt2