Gårdsrenovering 2018

Hej!

Som tidigare informerat så planerar vi att renovera innergården och vi hoppas kunna dra igång detta projekt under kvartal ett 2018. Då detta är ett stort projekt som involverar många olika leverantörer så kommer vi att anlita en bygg-projektledare som driver projektet och samordnar alla underleverantörer. Vi kommer givetvis att hålla er uppdaterade om tidsramar etc. när vi närmar oss.

Detta projekt initierades då det visade sig att muren på innergården kräver avsevärd förstärkning och renovering för att anses säker/hållbar. Då det arbetet kräver en hel del renovering så kommer vi i samband med detta även genomföra en renovering av resterande del av gården.

Styrelsen har konsulterat en arkitekt som tagit fram en ritning med syfte att maximera innergårdsytan och skapa nya ytor att använda och umgås på. Vi har fokuserat på funktion (t.ex. cykelställ), det visuella/natur (mer grönt och blommor) och samvaro (fler platser för bord/bänkar etc).

Vi vill givetvis att ni som bor här ska kunna vara med och påverka, Vi ber er därför att kika på ritningen nedan och återkoppla om ni har idéer/förslag/tycker något saknas etc. Återkoppla till Kia: kia.bergqvist@brflunden28.se senast 8 December. Notera att vi inte kan garantera implementering av alla inkommande förslag, men vi kommer givetvis att göra vårt bästa för att tillgodose alla behov/önskningar i den mån det är möjligt.

Notera att de blommor och buskar som presenteras på sidan två i ritningen endast är preliminära förslag, det är framförallt ritningen i sig vi vill ha input på.

Ladda ner ritningen här: denna ritning är borttagen då det finns mer aktuella ritningar i ett senare inlägg.
Så här kommer cykelställen att se ut (det kommer att finnas möjlighet att parkera 50 cyklar totalt): Cykelställ
Så här kan bänkarna komma att se ut, endast exempel: Exempel bänkar

:)