Bredbandsbolaget

Styrelsen omförhandlade under våren avtalet med Bredbandsbolaget för att generera ett förmånligare avtal för föreningen. Som en följd av detta så kommer vissa hushåll att få en ny box. Detta sker automatiskt av Bredbandsbolaget som skickar ut nya boxar till de hushåll som har boxar av äldre modell. Hushållet får boxen hemskickad tillsammans med instruktioner om hur den nya boxen kopplas in samt vad man ska göra med den gamla boxen. I samband med detta får man ett brev som nämner uppsägning av avtal, detta syftar alltså på omförhandlingen av avtalet (dvs. du behöver inte teckna ett nytt avtal). Får man ingen ny box hemskickad så betyder det att den existerande boxen kan fortsätta användas och att den har den mest uppdaterade funktionaliteten.

Mvh,

Styrelsen