Styrelsetelefonen

Styrelsetelefonen med telefonnummer: 070-781 50 28 är för närvarande ur funktion.

Vi kommer att lägga upp information här så fort problemet är åtgärdat.

Mvh
Styrelsen