Byte av portkod

Hej alla medlemmar!

Den 15:e januari 2020 kommer vi att byta portkod för grindarna.

Bytet av portkod kommer att ske 2 ggr/år och det kommer att kommuniceras ut via ”Mitt Riksbyggen” (https://mitt.riksbyggen.se/), inloggningen sker med hjälp av Bank ID.

God Jul och Gott Nytt År!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen