Nyheter Maj 2019

Hej alla,
Här kommer lite info från styrelsen.
GÅRDSRENOVERING
Arbetet med renoveringen av gården fortskrider enligt plan. Vår entreprenör, LJ Mark, har åtgärdat de små avvikelserna, dagvattenrör under mark och brunnar, som uppstått. Allt ligger i nuläget inom budget och om inget oförutsett sker beräknas jobbet, etapp 1, vara klart före semestrarna.
Vi har även pratat med LJ Mark om en etapp 2 som är att fortsätta renovera/fräscha upp gården från den långa muren utmed Persgatan 2A-4B bort till terrassen vid Nobelgatan. Detta arbetet önskar vi i så fall starta direkt efter semestern.
PASSERSYSTEMET
Som flera säkert märkt har vi fått problem med vårt passersystem. Tyvärr har databasen uteslutit vissa serienummer på blipparna. Detta innebär att vi måste skaffa ny dator och Assemblin behöver komma hit och installera om systemet. Vi jobbar med en så snabb lösning som möjligt. Er husmorsnyckel släpper in er genom ytterdörrarna. Avseende beställning av husmorsnycklar, se information på hemsidan.
AVSTÄNGNING VATTEN
Vi påminner också om avstängning av vattnet 12-13 juni, kl. 08.00-16.00
Trevlig sommar!
//Styrelsen